ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

SREČANJE OB DNEVU ŽENA
07/03/2024
POČITNIŠKO STANOVANJE V NOVIGRADU
20/03/2024
Show all

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

V četrtek, 14.3.2024 je potekal 42. Zbor članov našega Društva. Leto 2024 je volilno leto, zato smo skladno Statutom izvedli tudi volitve v organe Društva.

V uvodnem delu je prisotne nagovoril predsednik Društva Peter Robnik, ki je Zbor tudi vodil. Predstavil je poročila o delu v letu 2023 ter plan dela za leto 2024. Predsednik Nadzornega odbora Društva Metod Zakotnik je podal poročilo Nadzornega odbora in pohvalil delo na Društvu.

Zbrani člani Društva so določili višino članarine, ki  bo v letu 2024 znašala 20 evrov ter višino prispevkov za letovanje v počitniškem domu v Novigradu ter sprejeli spremembo Statuta društva o številu članov Upravnega odbora in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov..

V nadaljevanju je, skladno s Statutom Društva, Zbor članov razrešil staro vodstvo Društva. Sledile so volitve in imenovanja v posamezne organe društva.

V prihodnjem štiriletnem obdobju bo društvo vodil dosedanji predsednik Peter Robnik, s pomočjo 6 članov Upravnega odbora – Matej Vukovič (namestnik predsednika), Anka Vesel (blagajnik), Jovita Jeglič, Aleš Rakovec, Andraž Muljavec in Aljoša Habjan. V Nadzornem odboru bodo delovali Barbara Meglič (predsednica) in Marjan Trdina ter Klemen Lokar.

Nato je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic predstavil delo Zveze v preteklem letu. Dotaknil pa se je tudi izzivov povezanih s pravicami invalidov na različnih področjih, s katerimi se bomo srečali v prihodnje. O delu na posebnih socialnih programih, ki jih izvaja Zveza nam je poročala strokovna sodelavka Brigita Erjavec Škrbina 

Iskrene čestitke predsedniku Petru Robniku, članom Upravnega in Nadzornega odbora ter uspešno delo tudi v prihodnje.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Comments are closed.