Pravica do oprostitve plačil
V primeru, da imate odločbo od ZPIZ-a, da ste 100 % invalid vam pripadajo sledeče olajšave:

Oprostitev plačila RTV naročninesocialno ogroženi;
invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;
osebe, ki so trajno izgubile sluh.
Če še nimate urejene oprostitve plačila RTV prispevka in izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, lahko podate vlogo, ki je objavljena na spletni strani http://www.rtvslo.si/strani/a-oprostitev-placevanja-prispevka/226, ali pokličite na društvo.

 

Davka od cestnih motornih vozil se ne plačuje:od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP)Isto, kot v 2. Točki. Na upravni enoti v kraju bivanja izpolnite in potrdite vlogo za oprostitev »cestnine«
Parkirna kartaNa upravni enoti v kraju bivanja izpolnite in potrdite vlogo za parkirno karto (100 % invalidnost)
UrbanaBrezplačna karta mestnega prometa. Odločba ZPIZ o 100 % invalidnosti. Dobi se jo na LPP Ljubljana.