ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

V močno okrnjeni zasedbi, zaradi izrednih okoliščin povezanih s koronavirusom,  je v četrtek, 12.3.2020 potekal Zbor Članov Društva, ki je bil tudi volilni.

V uvodnem delu nas je nagovoril predsednik Društva Peter Robnik, potem pa predal besedo Mojci Selak, ki je po pooblastilu predsednika, vodila 38. Zbor članov Društva. Sledila so poročila o delu v letu 2019 ter plan dela za leto 2020, ki so jih predstavili predsednik Peter Robnik, Mojca Selak in blagajnik Gašper Črnilec. Predsednik Nadzornega odbora Društva Metod Zakotnik je podal poročilo Nadzornega odbora in pohvalil delo na Društvu.

V nadaljevanju je, skladno s Statutom Društva, Zbor članov razrešil staro vodstvo Društva.

Za ponovno kandidaturo za predsednika se je odločil dosedanji predsednik in je bil kot edini kandidat soglasno potrjen. Za namestnico predsednika je bila soglasno potrjena Mojca Selak. Predsednik je nato predlagal skupno 9, namesto 11 članski Upravni odbor, ki bo naslednja štiri leta vodil društvo. V Upravni odbor so bili tako soglasno potrjeni: Anka Vesel, Jovita Jeglič, Barbara Meglič, Alenka Oblakovič, Marjan Trdina, Andraž Muljavec in Jure Gašpar.

Za predsednika nadzornega odbora je bil soglasno potrjen dosedanji predsednik Metod Zakotnik, za člana pa Klemen Lokar in Janez Globevnik. Nadomestni članici sta postali Janja Humar in Liljana Škantar Štefe.

V nadaljevanju so člani Društva potrdili še višino članarine, ki tudi v letu 2020 ostaja 15 evrov ter višino prispevkov za letovanje v počitniškem domu v Novigradu ter sprejeli posodobljen Pravilnik o kompenzaciji invalidnosti.

Nato je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic predstavil delo Zveze v preteklem letu, ter nas seznanil z novostmi glede obnovitvene rehabilitacije ter Doma paraplegikov Pacug in Doma v Pineti. Seznanil pa nas je tudi z izzivi povezanimi s pravicami invalidov na različnih področjih, s katerimi se bomo srečali v prihodnje. O delu na posebnih socialnih programih, ki jih izvaja Zveza nam je poročala strokovna sodelavka Urška Rendulič.

Na koncu smo zbrani člani soglasno sklenili, da se v času izrednih razmer, ki trenutno veljajo v Sloveniji tudi delo in aktivnosti na Društvu ter stiki omejijo na nujno potrebno.

Iskrene čestitke predsedniku Petru Robniku, članom Upravnega in Nadzornega odbora ter uspešno delo tudi v prihodnje.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20