dpgkrsi

18/12/2017
Drustvo paraplegikov gorenjske

Novoletno praznovanje DPG

17/12/2017
drustvo-paraplegikov gorenjske-dedek mraz

Obisk Dedka Mraza

14/11/2017

Na obisku pri študentih delovne terapije Zdravstvene fakultete v Ljubljani

04/11/2017

MED UČENCI OŠ MESTO V ŠK. LOKI