ZBOR ČLANOV 2023

V četrtek, 9. marca 2023 smo se zbrali na 41.  Zboru članov Društva paraplegikov Gorenjske.

Po pozdravnem nagovoru predsednika Društva Petra Robnika je zbrane člane  pozdravila podžupanja Mestne občine Kranj Manja Zorko, ki je na kratko predstavila delo MO Kranj na področjih  povezanih z vključevanjem invalidov v lokalno okolje in sodelovanja MO Kranj  z našim društvom. Podžupanji se za nagovor zahvaljujemo ter ji želimo uspešno delo.

Zbor je vodil predsednik Društva, ki je tudi predstavil poslovno poročilo za leto 2022 in plan za leto 2023. Predsednik Nadzornega odbora Metod Zakotnik je zbranim pojasnil ugotovitve in poročilo Nadzornega odbora, predsednik Inventurne komisije Andraž Muljavec pa je poročal o popisu osnovnih sredstev.

Za predstavitev, poročilo o delu in o programih naše krovne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije ter pravic invalidov se zahvaljujemo predsedniku Danetu Kastelicu in strokovni sodelavki Mojci Mikec.

Po uspešno zaključenem Zboru je sledila pogostitev v Brunarici Štern na Kokrici pri Kranju.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20