ŠPORT IN KULTURA
ŠPORT
Pri paraplegikih je športna aktivnost pri pridobivanju in ohranjevanju zdravja izredno pomembna. Zato športno dejavnost paraplegikov v svoje rehabilitacijske programe vključujejo vsi sodobni rehabilitacijski centri po svetu. Dobro se namreč zavedajo, da že na samem začetku spinalne poškodbe brez športnih aktivnosti, paraplegik ni popolno rehabilitiran. Vsaka športna panoga, ki jo paraplegiki lahko izvajamo ima svoje značilnosti, vse pa vodijo k učinkovitemu izboljševanju in ohranjevanju naših psihofizičnih sposobnosti. Naše ugotovitve nedvomno dokazujejo, da tisti člani, ki se aktivno ukvarjajo s športom ali športno-rekreativno vadbo, živijo bolj zdravo, kvalitetno, predvsem pa manj stresno življenje. Športne aktivnosti nam krepijo telo,

še posebej pa tiste predele, ki so zaradi naše gibalne oviranosti manj dejavni. To je za odpornost našega telesa še kako pomembno. Torej, izredno koristna bi bila že vsakodnevna, nekoliko bolj naporna vožnja z vozičkom in redno izvajanje različnih gimnastičnih vaj.

 

Med paraplegiki je najbolj popularen šport še vedno košarka, najbolj množična  je atletika, takoj zatem ji sledi keglanje, namizni tenis, tenis, streljanje, plavanje, športni ribolov, v zadnjem času pa še biljard, smučanje , curling in veslanje ter ševeda šah. V našem Društvu je trenutno največ aktivnosti v košarki, tenisu, namiznem tenisu, keglanju, smučanju in veslanju. Aktivnih vsaj enkrat tedensko je približno 1/6 članov.

 

KULTURA
Je ena izmed pomembnejših dejavnosti v našem društvu. Že od vsega začetka smo si prizadevali, da smo bili aktivni, za kar je bila zadolžena naša Ljubica Jančar, kateri je poezija pisana v krvi. Ob vsakem srečanju je bila zadolžena, da pripravi kratek kulturni program. Z leti je bilo tega vse več, članom omgočamo oglede raznih prireditev na območju Gorenjske in vseh prireditev v okviru Zveze paraplegikov Gorenjske. Izdajali smo tudi svoje glasilo ” Naša polja”, katero pa je pred nekaj leti ugasnilo v dobi računalništva. Lahko se pohvalimo, da imamo v društvu pesnico Ljubico Jančar, ki je v teh letih ko je članica našega društva izdala dve pesniški zbirki, ter pred kratkim tudi avtobiografsko knjigo. Redno je tudi dopisovala v revijo Paraplegik. Prav tako premoremo tudi dva novodobna slikarja, ki v zadnjem času beležita lepe uspehe na slikarskih delavnicah in razstavah – to pa sta Metod Zakotnik in Boris Šter.