39. REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Letošnji, 39. redni Zbor članov, je zaradi preventivnih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja korona virusa potekal preko spletne aplikacije Zoom. Brez večjih zapletov smo se – virtualno povezali v četrtek, 12.3.2021 ob 17 uri. Zbrane je nagovoril predsednik Društva g. Peter Robnik, nato pa nas je pozdravil podžupan Mestne občine Kranj g. Robert Nograšek. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo g. Nograšku in celotni ekipi MO Kranj, kjer sprejemajo naše pobude za prilagajanje lokalnega okolja in se – skupaj z nami, trudijo odpravljati ovire, s katerimi se srečujemo.

V nadaljevanju je vodenje Zbora prevzela namestnica predsednika ga. Mojca Selak. Predsednik Društva je zbranim predstavil delo v preteklem letu in načrte za leto 2021. Predsednik Nadzornega odbora Društva g. Metod Zakotnik je predstavil poročilo o delu Nadzornega odbora, predsednik inventurne komisije g. Andraž Muljavec pa je poročal o stanju osnovnih sredstev. Dogovorili smo se za višino članarine in za koriščenje ter obnovo počitniškega stanovanja v Novigradu.

Nato sta besedo prevzela predsednik Zveze paraplegikov Slovenije g. Dane Kastelic in strokovna sodelavka pri Zvezi ga. Urška Rendulič, ki sta poročala o delu naše krovne organizacije.

Kljub epidemiji smo tako na ravni Društva, kot tudi na Zvezi sledili načrtom in veliki meri izpolnili zastavljene cilje. Izvajanje načrtov v letu 2021 se bo prilagajalo epidemiološkim razmeram in z njimi povezanih preventivnih ukrepov. A tega smo sedaj že vajeni. Razveseljivo je, da nam bo tudi letošnje leto, s strani  Zavoda za zdravstveno varstvo in zavarovanje omogočena obnovitvena rehabilitacija. 

G. Kastelic nam je predstavil tudi novosti na področju zakonodaje in medicinskih pripomočkov. Naj tukaj izpostavimo zvišanje minimalne invalidske pokojnine, kar je že sprejeto in pravico do invalidnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je trenutno v obravnavi. Tudi na področju pravice do osebne asistence se obeta nekaj sprememb, morda največja je omejitev števila družinskih članov na eno osebo. Na žalost ni novosti na področju sprejema Zakona o dolgotrajni oskrbi in ureditvi finančnega statusa družinskega pomočnika.

Na področju medicinskih pripomočkov je trenutno za nas najbolj aktualna sprememba na področju inkontinenčnega programa. Zaradi nove klasifikacije skupin pripomočkov lahko pride do težav z doplačili za te pripomočke, ki jih uporabljamo. Svetujemo vam, da se v primeru takih zapletov obrnete na osebnega zdravnika ali na Zavod za zdravstveno varstvo in zavarovanje.  Za pomoč smo vam vedno na voljo tudi na društvu.

Zahvaljujemo se ga. Rendulič in g. Kastelicu za dosedanje delo in izčrpno poročilo o delovanju Zveze ter vseh novostih, ki se nam obetajo ter jima želimo uspešno delo tudi v prihodnje.

Ob 18.45 uri je vodja Zbora zaključila – ta povsem drugačen, a uspešen 39. Zbor članov Društva.

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20